Διδαχές

25.03.2016

Αδελφοί μου, είναι περίοδος μετανοίας

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός (2009) μιλάει για την ειλικρινή μετάνοια, για την δικαιοσύνη του Θεού και για την...

07.10.2015

Ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε το πρόβλημα του Θεού και του ανθρώπου κατά τρόπον τέλειο

[Συνέχεια προηγούμενου άρθρου: vatopedi.gr/?p=53901] Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν παρέμεινε σταθερός στη θεοειδή πορεία του, αλλά εξέπεσε. Έτσι άρχισε το τρομακτικό...

18.08.2015

Χριστιανισμός και Ουμανισμός

Η μικρή αυτή μελέτη σκοπό έχει μια σύντομη θεώρηση και ανάλυση του σημερινού πολιτισμού, των σκέψεων και των επιδιώξεων...

15.08.2015

Περί των ενεργειών της Θείας Χάριτος

Ο λόγος μας εδώ θα στραφεί κυρίως στην επιστροφή της χάριτος. Αυτή μετά από σκληρή δοκιμασία, αφού παιδεύσει τους...

15.06.2015

Το τέρμα των Θείων επαγγελιών

Δανειζόμαστε και πάλιν λόγους του μακαρίου Γέροντα γι’ αυτό το τελευταίο μας θέμα, περισσότερο δε για να μη λησμονηθούν...

13.06.2015

Στα όρια της θείας αλήθειας

Ο λόγος μας εξ αρχής είναι περί μετανοίας. Η προσευχή της μετάνοιας και τα φλογερά δάκρυα που προέρχονται απ’...

05.06.2015

«Δος αίμα και λάβε Πνεύμα»

«Δος αίμα και λάβε Πνεύμα», λέει ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Ο δε άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρει: «Εκείνος, που...

20.03.2015

Η πίστη στο Χριστό ως φορέας της χάριτος (Μέρος Α΄)

Στην κοινωνία που ζούμε, όποιος θα θελήσει να ακολουθήσει ένα ορισμένο δρόμο ζωής, π.χ. να σπουδάσει, να ασχοληθεί με...