Διδαχές

15.08.2015

Περί των ενεργειών της Θείας Χάριτος

Ο λόγος μας εδώ θα στραφεί κυρίως στην επιστροφή της χάριτος. Αυτή μετά από σκληρή δοκιμασία, αφού παιδεύσει τους...

15.06.2015

Το τέρμα των Θείων επαγγελιών

Δανειζόμαστε και πάλιν λόγους του μακαρίου Γέροντα γι’ αυτό το τελευταίο μας θέμα, περισσότερο δε για να μη λησμονηθούν...

13.06.2015

Στα όρια της θείας αλήθειας

Ο λόγος μας εξ αρχής είναι περί μετανοίας. Η προσευχή της μετάνοιας και τα φλογερά δάκρυα που προέρχονται απ’...

10.06.2015

Πέτρου του ασκήσαντος εις το Άγιον Όρος του Άθω

  Την ίδια ημέρα δώδεκα Ιουνίου μνήμη του Όσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Πέτρου του ασκήσαντος εις το Άγιον...

05.06.2015

«Δος αίμα και λάβε Πνεύμα»

«Δος αίμα και λάβε Πνεύμα», λέει ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Ο δε άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρει: «Εκείνος, που...

20.03.2015

Η πίστη στο Χριστό ως φορέας της χάριτος (Μέρος Α΄)

Στην κοινωνία που ζούμε, όποιος θα θελήσει να ακολουθήσει ένα ορισμένο δρόμο ζωής, π.χ. να σπουδάσει, να ασχοληθεί με...

28.01.2015

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o)

Αν και το πρόβλημα του καλού και του κακού είναι το πιο δύσκολο και βασανιστικό για την ανθρώπινη ζωή...

26.01.2015

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 1o)

    Μέσα στο περιορισμένο ανθρώπινο πήλινο σκεύος, ευρίσκεται εγκλωβισμένο απέραντο θαυμάσιο μυστήριο, το οποίο με δυσκολία μπορούμε να...