Διδαχές

30.06.2011

Γάμος και οικογένεια

1. Ποιά είναι η έννοια του μυστηρίου του γάμου; «Το μυστήριον τούτο μέγα εστί εγώ δε λέγω εις Χριστόν...