Ιστορία

17.05.2011

Ιστορικό Διάγραμμα του Αθωνικού Μοναχισμού

Ο μοναχισμός αποτελεί πρώιμο φαινόμενο της οργανωμένης χριστιανικής εκκλησίας. Η χαλάρωση των ηθών στην εκκλησία κατά την ύστερη ρωμαϊκή...

17.05.2011

Άγιον Όρος – Τόπος Αγιότητος

Το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος αγιότητος. Διότι η αγιορειτική πολιτεία είναι η μοναδική ορθόδοξη μοναστική κοινότητα που...