Αναστηλώσεις Κτηρίων

06.05.2011

Εισαγωγή στα Αναστηλωτικά Έργα της Μονής

Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου είναι ένα τεράστιο κτιριακό συγκρότημα με δομημένη επιφάνεια 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι Σκήτες και...

28.04.2011

Σκευοφυλάκιο

Κείμενο Εργασίες 2004-2005