Ψαλτική Τέχνη – Μελοποιοί Διδάσκαλοι Ψάλτες

08.11.2018

«Τῶν οὐρανίων ταγμάτων», ήχ. α , μέλος αργόν (βατοπαιδινός χορός)

                    Το αυτόμελο «Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τό ἀγαλλίαμα» και οι...

03.11.2018

Χερουβικό Χαρ. Παπανικολάου – Ήχος Α΄ (Βατοπαιδινός χορός)

                  Χορός Βατοπαιδινών πατέρων αποδίδει τον Χερουβικό Ύμνο σε ήχο α΄...

13.09.2018

Στιχηρά των Αίνων Αγίας Ζώνης, ήχ. α΄ (Χορός Δανιηλαίων)

Στιχηρά των Αίνων Αγίας Ζώνης, ήχ. α΄ Ψάλλει ο Χορός Δανιηλαίων  

13.09.2018

Ο Χερουβικός ύμνος από τον βατοπαιδινό χορό

Ο Χερουβικός ύμνος ψάλλεται προ της Μεγάλης Εισόδου κατά τη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου και...

15.12.2017

Ψαλτική Τέχνη – Μελοποιοί, Διδάσκαλοι, Ψάλτες

Η Ψαλτική Τέχνη, χίλια χρόνια τώρα, αποτελεί αναπόστατο τμήμα της ζωής των αγιορειτικών καλογήρων. Ο Αθωνας μπορεί να «καυχάται»,...

04.01.2017

«Άξιον εστίν», Αθ. Καραμάνη, ήχος γ΄ (βατοπαιδινός χορός)

Το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου «Άξιον εστίν» που συνέθεσε ο άγ. Κοσμάς Επίσκοπος Μαϊουμά ψάλλεται από τον α΄χορό σε κάθε...

04.11.2016

Δοξαστικό Πολυελέου «Λόγον αγαθόν» Γ. Ρυσίου του Ιερέως (†1865) – (βατοπαιδινός χορός)

Ο Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» σε ήχο Άγια, σε σύνθεση Γεωργίου Ρυσίου του ιερέως ακολουθεί τη συνηθισμένη τάξη των παλαιών...

25.09.2016

Δοξολογία ήχος α΄- Θεοφάνους Βατοπαιδινού

Σε αγρυπνία που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου προς τιμή του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (20/7 Απριλίου), εψάλη η...