Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤ΄ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΤΙΜΗ
200 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Συγγραφέας:
Ε. Ν. Τσιγαρίδας – Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα
Κατηγορία:
Τέχνη

ΤΙΜΗ
70 ευρώ (+ταχυδρομικά) - Με πολυτελή θήκη-χρυσόβουλλο: 148 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΕΓΚΟΛΠΙΑ


Συγγραφέας:
Γιώτα Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Brigitte Pitarakis, Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα
Κατηγορία:
Τέχνη

ΤΙΜΗ
50 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ (15ος-19ος ΑΙΩΝΑΣ)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Ιστορία

ΤΙΜΗ
40 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (ΔΙΤΟΜΟ ΕΡΓΟ)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
ΙστορίαΤέχνη

ΤΙΜΗ
138 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΪΔΙΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ B΄ ΤΟΜΟΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΤΙΜΗ
Οι 2 τόμοι: 170 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΪΔΙΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α΄ ΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΑ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΤΙΜΗ
Οι 2 τόμοι: 170 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟ


Συγγραφέας:
Νικόλαος Κόιος
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
6 ευρώ (+ταχυδρομικά)