Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΖΩΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, Καθηγούμενος Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
7 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
6 ευρώ (+ταχυδρομικά)

Διαθέσιμο σε eBook
TIMH: 5,99 ευρώ:

Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ – ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (Αγγλική έκδοση)


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
9 ευρώ (+ταχυδρομικά)

Διαθέσιμο σε eBook
TIMH: 7,99 ευρώ:

ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
4 ευρώ (+ταχυδρομικά)

Διαθέσιμο σε eBook
TIMH: 5,99 ευρώ:

ΟΣΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
ΓεροντικάΨυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
4 €

Διαθέσιμο σε eBook
TIMH: 5,99 ευρώ:

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΒΙΟΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – “Η ΔΕΚΑΦΩΝΟΣ ΣΑΛΠΙΓΞ” (1898-1959)


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
8 ευρώ (+ταχυδρομικά) - Αγγλική έκδοση: 12 ευρώ (+ταχυδρομικά)

Διαθέσιμο σε eBook
TIMH: 6,99 € ευρώ: