Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΑΘΩΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, Καθηγούμενος Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
Χαρτόδετο 12 ευρώ, πανόδετο 18 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ – ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
8 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΖΩΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, Καθηγούμενος Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
7 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Βίοι αγίων - ΑκολουθίεςΨυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
3,60 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
7,50 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΩΝΑ


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
8 ευρώ (+ταχυδρομικά) - Ρωσική έκδοση: 4 ευρώ (+ταχυδρομικά)

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΒΙΟΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – «Η ΔΕΚΑΦΩΝΟΣ ΣΑΛΠΙΓΞ» (1898-1959)


Συγγραφέας:
Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
8 ευρώ (+ταχυδρομικά) - Αγγλική έκδοση: 12 ευρώ (+ταχυδρομικά)