Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 17 -)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12 €

ΥΜΝΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 16 -)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
17€

ΥΜΝΟΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 15 -)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12 €

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 14 -)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12 €

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 3 -)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
17€

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 2 -)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12 €

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ -1-)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12€

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Περί Μοναχισμού και Ιερωσύνης (χαρτόδετο)


Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος
Κατηγορία:
Ψυχωφελή Βατοπαιδινά

ΤΙΜΗ
15 €