Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΕΚΤΡΩΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΕΝΝΗΤΗΣ ΖΩΗΣ


Συγγραφέας:
Παναγιώτης Δημακάκος
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
15 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΜΕΤΑ ΘΕΟΝ: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗΣ


Συγγραφέας:
H. Tristram Engelhardt, Jr.
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
20 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ


Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
15 ευρώ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Συγγραφέας:
π. Νικόλαος Λουδοβίκος
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
10 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΡΠΟΙ


Συγγραφέας:
Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
8 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ


Συγγραφέας:
Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
10 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


Συγγραφέας:
Μιχαήλ Γ. Τρίτος
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
3 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Συγγραφέας:
Άγιος Φιλάρετος Μητροπολίτης Μόσχας
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
7 ευρώ (+ταχυδρομικά)