Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


Συγγραφέας:
Μιχαήλ Γ. Τρίτος
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
3 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Συγγραφέας:
Άγιος Φιλάρετος Μητροπολίτης Μόσχας
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
7 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ


Συγγραφέας:
Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
6 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑ


Συγγραφέας:
Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
9 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Συγγραφέας:
Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης
Κατηγορία:
Εκκλησία και κόσμος

ΤΙΜΗ
9 ευρώ (+ταχυδρομικά)