Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΦΟΡΗΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 13ου ΚΑΙ 14ου ΑΙΩΝΟΣ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Φάκελλοι – Κάρτες - Χάρτινες εικόνες

ΤΙΜΗ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΝΑΡΘΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Φάκελλοι – Κάρτες - Χάρτινες εικόνες

ΤΙΜΗ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΝΑΡΘΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Φάκελλοι – Κάρτες - Χάρτινες εικόνες

ΤΙΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Φάκελλοι – Κάρτες - Χάρτινες εικόνες

ΤΙΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Φάκελλοι – Κάρτες - Χάρτινες εικόνες

ΤΙΜΗ

ΦΟΡΗΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 13ου ΚΑΙ 14ου ΑΙΩΝΟΣ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Φάκελλοι – Κάρτες - Χάρτινες εικόνες

ΤΙΜΗ