Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ


Συγγραφέας:
Αρκάδιος Ιεροδιάκονος Βατοπαιδινός
Κατηγορία:
Ιστορία

ΤΙΜΗ
18 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ


Συγγραφέας:
Μελέτιος Μεταξάκης, Μητροπολίτης Κιτίου
Κατηγορία:
Ιστορία

ΤΙΜΗ
8 €

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (ΔΙΤΟΜΟ ΕΡΓΟ)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Ιστορία

ΤΙΜΗ
138 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ (15ος-19ος ΑΙΩΝΑΣ)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Ιστορία

ΤΙΜΗ
40 ευρώ (+ταχυδρομικά)