Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ -1-)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12€

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ – ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12 €

ΥΜΝΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
11 €

ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ


Συγγραφέας:
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
14 €

«ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Α΄ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΩΣ ΨΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Ι.Μ.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ – ΑΡ. Χ.Φ. 1601»)


Συγγραφέας:
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
14 €

«ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Β΄ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΩΣ ΨΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Ι.Μ.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ – ΑΡ. Χ.Φ. 1601»)


Συγγραφέας:
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
14 €

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ


Συγγραφέας:
Ι.Μ.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
12 €

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤ΄ ΚΑΙ Ζ΄ TOMOΣ – ΑΝΑΛΕΚΤΑ Β΄ & Γ΄


Συγγραφέας:
Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου
Κατηγορία:
Mουσικές εκδόσεις – Ψηφιακοί δίσκοι - CD ROM

ΤΙΜΗ
22 ευρώ (+ταχυδρομικά) και οι 2 τόμοι