Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤ΄ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΤΙΜΗ
200 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΤΙΜΗ
200 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΪΔΙΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α΄ ΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΑ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΤΙΜΗ
Οι 2 τόμοι: 170 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΪΔΙΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ B΄ ΤΟΜΟΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΤΙΜΗ
Οι 2 τόμοι: 170 ευρώ (+ταχυδρομικά)