Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΘΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 250 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ»


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Πρακτικά συνεδρίων

ΤΙΜΗ
10 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Ο homo universalis του Νέου Ελληνισμού – 300 χρόνια από τη γέννησή του


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Πρακτικά συνεδρίων

ΤΙΜΗ
20 ευρώ (+ταχυδρομικά)

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Πρακτικά συνεδρίων

ΤΙΜΗ
15 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Πρακτικά συνεδρίων

ΤΙΜΗ
15 ευρώ (+ταχυδρομικά)