Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (ΔΙΤΟΜΟ ΕΡΓΟ)


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Τέχνη

ΤΙΜΗ
138 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΕΓΚΟΛΠΙΑ


Συγγραφέας:
Γιώτα Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Brigitte Pitarakis, Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα
Κατηγορία:
Τέχνη

ΤΙΜΗ
50 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Συγγραφέας:
Ε. Ν. Τσιγαρίδας – Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα
Κατηγορία:
Τέχνη

ΤΙΜΗ
70 ευρώ (+ταχυδρομικά) - Με πολυτελή θήκη-χρυσόβουλλο: 148 ευρώ (+ταχυδρομικά)