Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

«Εκτενείς των Εορτών»


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
10 €

«Άνθρωπος και Θεάνθρωπος – Μελετήματα Ορθοδόξου Θεολογίας»


Συγγραφέας:
Άγιος Ιουστίνος του Τσέλιε [Πόποβιτς], Μετάφραση από τα Σερβικά: Επίσκοπος Αθανάσιος Γιέφτιτς, [η παρούσα έκδοση έγινε σε απλουστευμένη γλωσσική μορφή με την φιλολογική επιμέλεια του Ξενοφώντος Κομνηνου]
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
10 €

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ


Συγγραφέας:
Γεώργιος Μαντζαρίδης
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
9 ευρώ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΠΑΝΤΑ, ΤΟΜΟΣ Β΄


Συγγραφέας:
Άγιος Γεράσιμος Παλλαδάς - Επιμέλεια Έκδοσης: Ελένη Χατζόγλου-Μπαλτά
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
20 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΛΟΓΟΙ – ΤΟΜΟΣ Δ΄


Συγγραφέας:
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
19 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΜΟΣ Α2


Συγγραφέας:
Δαμοδός Βικέντιος
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
35 ευρώ (+ταχυδρομικά)

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΤΟΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ


Συγγραφέας:
π. Δανιήλ Pupaza
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
12 ευρώ (+ταχυδρομικά)