Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΙΑΝ


Συγγραφέας:
Δαμοδός Βικέντιος
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
9 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΠΑΝΤΑ – ΤΟΜΟΣ Α΄


Συγγραφέας:
Άγιος Γεράσιμος Παλλαδάς
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
Χαρτόδετο 18 ευρώ, πανόδετο 20 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟ


Συγγραφέας:
Νικόλαος Κόιος
Κατηγορία:
Θεολογία

ΤΙΜΗ
6 ευρώ (+ταχυδρομικά)