Εκδόσεις

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη
οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει
την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΡΩ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Βίοι αγίων - Ακολουθίες

ΤΙΜΗ
9 ευρώ

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ


Συγγραφέας:

Κατηγορία:
Βίοι αγίων - Ακολουθίες

ΤΙΜΗ
12 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Βίοι αγίων - Ακολουθίες

ΤΙΜΗ
15 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Βίοι αγίων - Ακολουθίες

ΤΙΜΗ
15 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Βίοι αγίων - Ακολουθίες

ΤΙΜΗ
30 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Συγγραφέας:
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης
Κατηγορία:
Βίοι αγίων - Ακολουθίες

ΤΙΜΗ
10 ευρώ (+ταχυδρομικά)

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


Συγγραφέας:
Μιχαήλ Γ. Τρίτος
Κατηγορία:
Βίοι αγίων - Ακολουθίες

ΤΙΜΗ
3 ευρώ (+ταχυδρομικά)