Εγκόλπιο Ημερολόγιο 2021. Αφιέρωμα στον Γέροντα Χαράλαμπο Διονυσιάτη


30.12.2020

Για το νέο έτος 2021 από Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου ευτρέπισε ένα νέο εύχρηστο ημερολόγιο (τσέπης). Αυτήν την φορά είναι αφιερωμένο σε έναν άλλον αδάμαντα της Αθωνικής Γης, βλάστημα και πάλι της καρποφόρου ρίζας του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού.

Πρόκειται για τον μακαριστό Γέροντα Χαραλάμπη τον Διονυσιάτη. Γόνο της Μακεδονικής Γης, καταγόμενο από την μαρτυρική πόλη της Δράμας. Ο Γέρων Χαραλάμπης έλαβε στέρεες πνευματικές βάσεις μέσα στην πνευματική παλαίστρα της συνοδείας του Οσίου Ιωσήφ. Κατόπιν δημιούργησε δική του συνοδεία στο Χιλανδαρινό Ιερό Κελλίον του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη κοντά στις Καρυές. Κατόπιν μετέβη με την συνοδεία στην Ι. Μ. Διονυσίου όπου και ανέλαβε την ηγουμενία της για πολλά χρόνια, έως της παραιτήσεώς του.

Ο Γέρων ήταν απλούστατος στην όψη και τους τρόπους. Πίσω από αυτήν την απλότητα ωστόσο κρυβόταν ένας γίγαντας του Πνεύματος και της νηπτικής θεωρίας και πράξεως. Ζούσε συνεχώς σε “κατάσταση”, όπως λέγεται στο Άγιον Όρος και ο νούς του υφίστατο πολλές φορές αρπαγή στην Ουράνια Θεωρία. Υπήρξε διακριτικός πνευματικός και πολλές ψυχές έβρισκαν ανάπαυση στο πετραχήλι του. Φιλάνθρωπος και γνήσιο τέκνο υπακοής, την οποία έως τέλους της ζωής του ασκούσε. Όταν ένας ιατρός, με τον οποίο συνδεόταν προσωπικά, τον ρώτησε τον καιρό της ηγουμενίας του, τί επιθυμεί περισσότερο, με πόνο απάντησε: “Πεθύμησα το ευλόγησον και το νά’ ναι ευλογημένο!”.

Η τελευτή του υπήρξε οσιακή. Κατέλιπε μεγάλη πνευματική κληρονομία την συνοδεία της Ιεράς Μονής του, όπου τιμάται ο Άγιος Πρόδρομος μαζί με χορεία άλλων αγίων. Σε μία χρονιά η οποία γεννάται στην δύση ενός έτους μαρτυρικού για όλη την ανθρωπότητα, οι ευχές του αειμνήστου Γέροντος Χαραλάμπους Διονυσιάτου ας είναι όπλο ενισχύσεως της πνευματικής ζωής όλων των Χριστιανών απέναντι σε κάθε πειρασμό.

Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pek@vatopedi.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2377888087.