Οι Άγιοι Μεγαλόμαρτυρες Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος και Δημήτριος ο Μυροβλήτης


17.01.2018

 

Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου