Οι Όσιοι τρεις κτήτορες της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Αθανάσιος, Νικόλαος και Αντώνιος οι εξ Αδριανουπόλεως


17.01.2018

 

Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου