Η Παναγία ένθρονη Βρεφοκρατούσα


17.01.2018

 

Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου