Ο άγιος Ευθύμιος και οι δώδεκα οσιομάρτυρες μοναχοί


15.12.2017

Ο άγιος Ευθύμιος ήταν ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου κατά το β’ ήμισυ του ΙΓ’ αι Μαζί με δώδεκα μοναχούς αντέδρασε έντονα στις ενωτικές προθέσεις του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η του Παλαιολόγου και του πατριάρχη Ιωάννη Βέκκου και για τον λόγο αυτό μαρτύρησε (1285). Η μνήμη του τιμάται στις 4 Ιανουαρίου.