ΜΟΣΧΟΘΥΜΙΑΜΑ

ΠΡΟΪΌΝ

ΜΟΣΧΟΘΥΜΙΑΜΑ ΑΘΩΝΙΚΑ ΑΝΘΗ 1kg


ΤΙΜΗ

48 ευρώ

Το θυμίαμα αποτελεί το τελικό προϊόν του συνδυασμού λιβανιού, αρώματος και μαγνησίας.

Λιβάνι, το οποίο και αποτελεί την βάση του θυμιάματος, καλείται το αρωματικό ρετσίνι που εξάγεται από τις χαρακωμένες τομές του κορμού του δένδρου “λίβανος”, εξ ού και η ονομασία του.

Μια από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες χρήσεις του λιβανιού ήταν και η χρήση του στις λατρευτικές τελετές και ιδιαίτερα στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, στις οποίες έχουμε την θυμίαση ως βασικό στοιχείο του τυπικού και της λατρείας.

Άλλωστε πριν την έναρξη της θυμίασης ο ιερέας ευλογώντας το θυμίαμα δέεται στον Θεό όπως η προσφορά αυτού να έχει ως αντιπροσφορά εκ μέρους του Θεού, την “χάριν του Παναγίου Πνεύματος”. «Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας, ο προσδεξάμενος εις τό υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του παναγίου σου Πνεύματος». Στους εσπερινούς καθημερινά ψάλλεται από τους ψάλτες το “Κατευθυνθήτω η προσευχή μου, ως θυμίαμα ενώπιον σου”.

Έχοντας αυτά κατά νουν, οι πατέρες της Μονής παράγουν με προσωπική φροντίδα, προσευχή και μεγάλο αίσθημα ευθύνης το ανθρωπίνως αρτιότερο προϊόν, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την λατρεία του Θεού.

Το Μοσχοθυμίαμα που παράγεται στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου είναι εξαιρετικής ποιότητας, με μεγάλη ποικιλία, χωρίς προσμίξεις, με αρώματα που διαρκούν έως το τέλος της καύσης του.