Ιερά Μονή Ζωγράφου


05.05.2011

Ιδρύθηκε λίγο πριν το 980, προφανώς από κάποιο αγιογράφο ονομαζόμενο Γεώργιο. Από τα βυζαντινά χρόνια ήδη άρχισε να δημιουργείται η παράδοση να μονάζουν στη Ζωγράφου βούλγαροι μοναχοί, αλλά πάντα η Μονή ήταν επανδρωμένη με μοναχούς πολλών εθνοτήτων· μόλις το 1845 επικράτησε η συνήθεια να χρησιμοποιείται μόνον η βουλγαρική γλώσσα στις ακολουθίες, ενώ μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ισότιμα και η ελληνική. Το Καθολικό τιμάται στον άγιο Γεώργιο και είναι κτίσμα του 1801, με τοιχογραφίες του 1817. Τα σημαντικώτερα από τα κειμήλιά της είναι η «αχειροποίητος» εικόνα του αγίου Γεωργίου την οποία η παράδοση συνδέει με τους κτήτορες της Μονής, μια άλλη εικόνα του ίδιου Αγίου και το χειρόγραφο του μοναχού Παϊσίου Χιλανδαρινού (18ος αι.) στο οποίο γράφηκε η πρώτη σύνθεση της ιστορίας του βουλγαρικού έθνους.