Εξωμοναστηριακά Κτίρια

10.10.2020

Τα εξωμοναστηριακά κτίσματα της Ι. Μ. Μονής Βατοπαιδίου

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρεται στα εξωμοναστηριακά κτίσματα της Μονής και στην ανακαίνιση και αποκατάστασής τους κατά τα...

14.05.2011

Ελαιώνες, αμπελώνες, σιτοβολώνες

Η καλλιέργεια της γής αποτέλεσε ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους μία από τις βασικότερες δραστηριότητες της μοναστικής κοινότητας του...

14.05.2011

Αρσανάδες-ψαρόσπιτα

Στο μέσον περίπου του παραλιακού αρχιτεκτονικού συγκροτήματος δεσπόζει ο μέγας αρσανάς της Μονής. Αποτελείται από δύο καραβοστάσια (αρσανάδες), το...

11.05.2011

Αλευρόμυλοι

Στην περιοχή της κάτω πλατείας και δίπλα στους λιθόστρωτους δρόμους που οδηγούν στις αποβάθρες βρίσκονται οι δύο υδροκίνητοι αλευρόμυλοι...

11.05.2011

Γανωτήριο

Ανάμεσα στους αλευρόμυλους της κάτω πλατείας και σε επαφή με τον αναλημματικό τοίχο του λιθόστρωτου δρόμου που οδηγεί από...

11.05.2011

Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός

Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός βρίσκονται στη δυτική πλευρά του κάτω πλατώματος . Είναι περιφραγμένα από ψηλό μανδρότοιχο,...

11.05.2011

Βορδοναρείο (στάβλος)

Το βορδοναρείο (στάβλος) είναι ένα διώροφο ορθογώνιο κτίσμα εντυπωσιακών διαστάσεων, το οποίο συνορεύει με τον μανδρότοιχο του σημερινού κοιμητηριακού...

11.05.2011

Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι

Μεταξύ του σημερινού κοιμητηριακού ναού των Αγίων Αποστόλων και του ηλεκτρικού σταθμού βρίσκονται βοηθητικά κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί...