Διοίκηση

11.05.2011

Θέση στην Αγιορειτική Ιεραρχία

Από τον Ι’ αι. μέχρι σήμερα η ιεραρχία των αγιορειτικών ιδρυμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο στην οργάνωση της αθωνικής πολιτείας....