Οικονομική Ιστορία

11.05.2011

Ιστορικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της Μονής

Βυζαντινή περίοδος Η ίδρυση της Μονής Βατοπαιδίου δεν συνοδεύθηκε από κάποια αυτοκρατορική δωρεά, αλλά η καταγωγή των τριών κτητόρων...