Διοίκηση

11.05.2011

Διοίκηση

Σύμφωνα με τον κοινοβιακό χαρακτήρα οργανώσεως της βατοπαιδινής αδελφότητος, η διοίκηση ασκείται από την  Ιερά Σύναξη, που αποτελείται από...