Χρονολόγιο

11.05.2011

Χρονολόγιο

τέλος 4ου αι.: ίδρυση της Μονής από τον Μέγα Θεοδόσιο 962: ίδρυση του πρώτου μεγάλου κοινοβίου στο Αγιον  Ορος...