Προσωπικότητες

23.05.2011

Ο νέος ανακαινιστής της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (1921-2009) Η πρώτη γνωριμία μου με τον αείμνηστο αυτόν Γέροντα, κατά το έτος 1964, συνταυτίζεται με...