Κλίμα

11.05.2011

Κλίμα

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου είναι όμοιες με εκείνες των χαμηλότερων ζωνών του  Αγίου...