Φυσικό περιβάλλον

11.05.2011

Χαρτογράφηση

Ο χώρος που κατέχει η Μονή Βατοπαιδίου  εντός του  Αγίου  Ορους βρίσκεται στο μέσον της βόρειας ακτής του,  και...

11.05.2011

Η Χλωρίδα

Η περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου είναι μία από τις πλέον εύφορες του Αθωνα. Η χλωρίδα της περιλαμβάνει τα περισσότερα...

11.05.2011

Η Πανίδα

Η φυσική πανίδα του Αγίου Ορους είναι μία από τις πλουσιώτερες της Ελλάδος. Τα είδη που περιλαμβάνει δεν διακρίνονται...

11.05.2011

Κλίμα

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου είναι όμοιες με εκείνες των χαμηλότερων ζωνών του  Αγίου...