Φυσικό περιβάλλον

11.05.2011

Κλίμα

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου είναι όμοιες με εκείνες των χαμηλότερων ζωνών του  Αγίου...

11.05.2011

Χαρτογράφηση

Ο χώρος που κατέχει η Μονή Βατοπαιδίου  εντός του  Αγίου  Ορους βρίσκεται στο μέσον της βόρειας ακτής του,  και...

11.05.2011

Η Χλωρίδα

Η περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου είναι μία από τις πλέον εύφορες του Αθωνα. Η χλωρίδα της περιλαμβάνει τα περισσότερα...

11.05.2011

Η Πανίδα

Η φυσική πανίδα του Αγίου Ορους είναι μία από τις πλουσιώτερες της Ελλάδος. Τα είδη που περιλαμβάνει δεν διακρίνονται...