Η ΜΟΝΗ

Σήμα και Σφραγίδα

Ιερά Βασιλική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Το σήμα που χρησιμοποιεί η Μονή σήμερα είναι ένα βυζαντινού τύπου μονόγραμμα με την φράση «τού Βατοπαιδίου» γραμμένη κατά ομάδες συλλαβών στις τέσσερεις κεραίες ενός σταυρού. Το μονόγραμμα περιβάλλεται από διπλό διακοσμητικό περίγραμμα, εντός του οποίου μερικές φορές αναγράφεται κυκλικά ο τίτλος ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ.

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Κάθε αγιορειτικό καθίδρυμα είναι αφιερωμένο στην μνήμη του αγίου ή της θρησκευτικής εορτής (δεσποτικής ή θεομητορικής) στην οποία τιμάται το καθολικό του. Στις πρώτες σχετικές πληροφορίες που σώζονται το Βατοπαίδι αναφέρεται ως αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αφιέρωση που διατηρείται έως σήμερα.

Ονομασία

Η επίσημη ονομασία της Μονής είναι Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Το βασικό όνομα Βατοπαιδίου ή Βατοπεδίου εμφανίζεται ήδη στις πρώτες ιστορικές μαρτυρίες που αφορούν το Αγιώνυμον Όρος και έχει διπλή ετυμολογία και αντιστοίχως διπλή ορθογραφία α) ερμηνευόμενο ως παιδίον των βάτων στηρίζεται σε μία παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν η Μονή ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μέγα Θεοδόσιο, του οποίου ο γιός Αρκάδιος διασώθηκε με θαύμα από ένα ναυάγιο και βρέθηκε στην γεμάτη βάτα περιοχή της, (ανασκαφές που έγιναν το 2000 γύρω από το σημερινό καθολικό, έφεραν στο φως τον παλαιοχριστιανικό ναό, την μεγάλη βασιλική που είχε χτίσει ο Μέγας Θεοδόσιος, στα ερείπια του αρχικού αυτού ναού χτίστηκε το σημερινό καθολικό τον 10 αιώνα) β) ερμηνευόμενο ως πεδίον βάτων υποδηλώνει απλώς το γεγονός ότι στην τοποθεσία γύρω από την Μονή υπάρχουν πολλά βάτα. Σε παλαιότερες εποχές η Μονή χαρακτηριζόταν ως Βασιλική. Τον χαρακτηρισμό αυτό απέκτησαν κάποια εποχή όλες οι μονές του Αγίου Ορους, λόγω των σχέσεών τους με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες. Επίσης ονομαζόταν Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή, προνομιακοί χαρακτηρισμοί που δόθηκαν από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Ιστορία

τέλος 4ου αι.: ίδρυση της Μονής από τον Μέγα Θεοδόσιο

962: ίδρυση του πρώτου μεγάλου κοινοβίου στο Αγιον Ορος (Μονή της Λαύρας) από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη.

972: έκδοση του πρώτου αγιορειτικού Τυπικού από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή.

972-985: ίδρυση ή ανακαίνιση της Μονής Βατοπαιδίου.

1010: αναφορά της Μονής Βατοπαιδίου μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων μονών του Αγίου Ορους.

αρχ. ΙΑ’ αι.: απόκτηση του παλαιότερου γνωστού μετοχίου της Μονής (Προσφόριο).

1045: έκδοση του δεύτερου αγιορειτικού Τυπικού από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Η» Μονομάχο.

1080: παραχώρηση του πρώτου προνομίου προς την Μονή με χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανιάτη.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ