Ρήματα Ζωής

01.09.2020

Δεν μαθαίνει

Γι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε. Για να δοκιμάζει τον ζήλο και την αγάπη που έχουμε προς...