Ασματικόν Δοξολογίας Ματθαίου Βατοπαιδινού, ήχος α΄


22.02.2017