Χερουβικό Χαρ. Παπανικολάου – Ήχος Α΄ (Βατοπαιδινός χορός)


03.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορός Βατοπαιδινών πατέρων αποδίδει τον Χερουβικό Ύμνο σε ήχο α΄ και μέλος Χαραλάμπους Παπανικολάου. Πρόκειται για άκουσμα ιδιαιτέρως αγαπητό και συνηθισμένο στα αγιορειτικά αναλόγια. Ας σημειωθεί ότι ο αείμνηστος Χαρ. Παπανικολάου ήταν μία από τις επιφανείς και εξέχουσες προσωπικότητες της ψαλτικής τέχνης. Η μελοποιητική του προσφορά στιγμάτισε τον 19ο και 20ό αιώνα και εμπλούτισε την μακραίωνη αγιορειτική ψαλτική παράδοση.