Στιχηρά των Αίνων Αγίας Ζώνης, ήχ. α΄ (Χορός Δανιηλαίων)


13.09.2018

Στιχηρά των Αίνων Αγίας Ζώνης, ήχ. α΄

Ψάλλει ο Χορός Δανιηλαίων