«Τῶν οὐρανίων ταγμάτων», ήχ. α , μέλος αργόν (βατοπαιδινός χορός)


08.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αυτόμελο «Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τό ἀγαλλίαμα» και οι άλλοι αίνοι του Όρθρου της μνήμης των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ σε αργό μέλος, από ζωντανή ηχογράφηση στην Μονή Βατοπαιδίου (8/11/2012).