«Ασκηση η μητέρα του αγιασμού» Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 7


25.06.2011

Η άσκηση οδηγεί με ασφαλή και βέβαιο τρόπο στον αγιασμό. Η προσευχή, η νηστεία, η σιωπή και η αγρυπνία, ως εργαλεία, συνδεδεμένα με την ταπείνωση κατεργάζονται την μεταμόρφωση του «παλαιού ανθρώπου» σε «καινόν».