«Αθωνική μαρτυρία» Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 2


28.05.2011

Ο άνθρωπος συνεχώς αρνούμενος το θείο θέλημα καταλήγει στην κατάσταση της αμαρτωλότητος, της εκπτώσεως από την αγάπη του Θεού Πατρός και των θείων χαρισμάτων. Ο σεβαστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός περιγράφει την οδό της πράξεως και της θεωρίας που πρέπει να ακολουθήσει ο μετανοών για να γίνει από αμαρτωλός ενάρετος και γνήσιος υιός του Θεού, αναλύοντας τον πνευματικό νόμο που διευθετεί και ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της αιτιατής λογικής και νοεράς κτίσεως και του αιτίου Θεού Δημιουργού.