«Ο Παπουλάκης» Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 6


25.06.2011

Βιογραφία ενός Αγίου, του Βατοπαιδινού μοναχού Ιωακείμ του Παπουλάκη, που έζησε τον 19ο αιώνα και κατατάχθηκε επίσημα στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον Μάρτιο του 1998.