Οι γνωστοί Άγιοι και οι κύριες εορτές της Μονής


13.05.2011

Όσοι ενδιαφέρονταί για να μάθουν περισσότερα για τους αγίους αυτούς μπορούν να ανατρέξουν στα βιβλία του Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη:

1. Βατοπαιδινό Συναξάρι, Έκδοσις Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Έκδοση Α΄, Άγιον Όρος 2007 και

2. Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, Εκδόσεις Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2007.

Όπου εμφανίζεται αστερίσκος το συναξάρι των αγίων υπάρχει μόνο στο βιβλίο: «Οι Άγιοι του Αγίου Όρους».

Σεπτέμβριος

08 Άγιος Νεομάρτυς Αθανάσιος ο Κουλακιώτης († 08/09/1774)

15 Άγιος Νεομάρτυς Μακάριος ο εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας· μαθητής του Αγίου Νήφωνα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως († 14/09/1507, θεωρείται ο πρώτος Αγιορείτης Νεομάρτυρας)

11 Νέος Ιερομάρτυς Αρκάδιος ο Ιβηρίτης ο εν Κυδωνίαις (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας μαρτυρήσας († 11/09/1922, Κυριακή προ της Υψώσεως)*

15 Άγιος Ιωσήφ ο νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας († 15/08/1656) [στη Μονή Βατοπαιδίου εορτάζεται στις 17 Αυγούστου].

22 Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης, ο θεασάμενος την Θεοτόκον διακονούσαν εν Βατοπαιδίω († 22/09/1422 ή 23)*

Οκτώβριος

05 Όσιος Ευδόκιμος ο Νεοφανής και Θαυματουργός ο Μυροβλύτης (ανακομ. 05/10/1840)

10 Επάνοδος της Αγίας Ζώνης εκ της νήσου της Αγίας Ειρήνης [Σαντορίνη] (1831)

10 Οσιομάρτυς Διονύσιος ο εν Κρήτη μαρτυρήσας († 13/02/1822, Καθαρά Δευτέρα)

11 Όσιος Γερμανός ο Μαρούλης († 1336)

11 Άγιος Φιλόθεος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Κόκκινος († 11/10/1379)

15/28 Σύναξις Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παντανάσσης· [Η εικόνα αυτή στην Μονήν εορτάζεται στις 15/28 Οκτωβρίου, ενώ στο Μετόχι του αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος στις 24 (11) Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο από άλλους εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου ενώ από άλλους τους περισσότερους στις 28 Οκτωβρίου. Στην δε Ρωσία εορτάζεται επισήμως στις 18/31 Αυγούστου, δηλαδή στα τριήμερα της Κυρίας Θεοτόκου]

21 Όσιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης († 21/10/1610)*

25 Άγιος Νεομάρτυς Ιωάσαφ, μαθητής του Αγίου Νήφωνα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως († 26/10/1516)

Νοέμβριος

01 Αγίου νέου Οσιομάρτυρος Ιακώβου, του Ιβηροσκητιώτου, και των δύο Οσιομαρτύρων μαθητών αυτού Ιακώβου διακόνου και Διονυσίου μοναχού († 01/11/1519)*

14 Άγιος Γρηγόριος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο Παλαμάς († 14/11/1359)

17 Άγιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος († 14ος αι.)

18 Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος (ανακομ. 18/11/1981)

Δεκέμβριος

05 Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος († 05/12/1280)

17 Άγιοι Νικόλαος, Αθανάσιος και Αντώνιος οι νέοι κτήτορες της Μονής († 10ος – 11ος αι.)

Ιανουάριος

04 Άγιος Ιερομάρτυς Ευθύμιος και οι συν αυτώ 12 (δώδεκα) Οσιομάρτυρες († 04/01/1280)

08 Όσιος Μακάριος ο Μακρής, Ηγούμενος της παρά την Κωνσταντινούπολην Ιεράς Μονής Παντοκράτορος († 07/01/1431)

14 Άγιος Σάββας ο Α΄ Αρχιεπίσκοπος Σερβίας († 14/01/1236)

15 Άγιος Γεράσιμος Πατριάρχης Αλεξανδρείας ο Παλλαδάς († 15/01/1714)

21-01/03-02 Σύναξις της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος της Θεοτόκου της Παραμυθίας

21 Όσιος Μάξιμος ο Βατοπαιδινός, ο εξ Άρτης, ο νέος Ομολογητής και φωτιστής των Ρώσων ο επιλεγόμενος Γραικός († 21/01/1556)

24 Όσιος Νεόφυτος ο Προσμονάριος της Παναγίας της Παραμυθίας († 21/01, 14ος αι.)

Φεβρουάριος

03 Άγιος Ιγνάτιος Επίσκοπος Μαρίουπόλεως († 03/02/1786)

13 Όσιος Συμεών ο Μυροβλύτης († 13/02/1199)

13 Οσιομάρτυς Διονύσιος ο εν Κρήτη μαρτυρήσας († 13/02/1822, Καθαρά Δευτέρα) [η μνήμη του μεταφέρεται στις 10/10 μαζί με την εορτή της επανόδου της Αγίας Ζώνης]

15 Νεομάρτυς Ιωάννης ο Κουλακιώτης († 15/02/1776)

23 Άγιος νέος Ιερομάρτυρας Λάζαρος εκ Τριπόλεως Πελοποννήσου († 23/02/±1605)

Μάρτιος

01 Όσιος Αγάπιος ο εν τη Σκήτη της Κολιτσούς ασκήσας και οι συν αυτώ 4 (τέσσερεις) Όσιοι († 14ος αι.)

02 Όσιος Ιωακείμ ο Βατοπαιδινός ο εξ Ιθάκης ο επιλεγόμενος Παπουλάκης († 02/03/1868)

25 Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Κινητή εορτή

Β΄ Κυριακή των Νηστειών Άγιος Γρηγόριος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο Παλαμάς

Δ΄ Κυριακή Νηστειών Άγιος Θεωνάς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης († 04/04/1541)*

Τρίτη της Διακαινησίμου Πανήγυρις της Εικόνος της Βηματαρίσσης και λιτανεία αυτής

Τρίτη της Διακαινησίμου Όσιος Σάββας ο Βηματάρης (10ος αι.)

Παρασκευή της Διακαινησίμου Πανήγυρις της Εικόνος της Θεοτόκου της Ελαιοβρυτίσσης

Παρασκευή της Διακαινησίμου Όσιος Γεννάδιος ο Δοχειάρης († 14ος αι.)

Απρίλιος

04/04 Άγιος Θεωνάς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης († 04/04/1541)*

17 Άγιος Μακάριος Επίσκοπος Κορίνθου ο Νοταράς († 17/04/1805)

20 Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης († 20/04/1422)

Μάϊος

03 Άγιος Θεοφάνης Επίσκοπος Περιθεωρίου († 14ος αι.)

23 Όσιος Ιωακείμ ο Βατοπαιδινός ο εξ Ιθάκης ο επιλεγόμενος Παπουλάκης (ανακομ. 23/05/1992)

Ιούνιος

05 Άγιοι Αγάπιος και Νικόδημος οι Δοχειάριοι († 14ος αι.)

08 Ο Οσιομάρτυς Θεοφάνης († 08/06/1588)

15 Όσιος Σάββας ο δια Χριστόν Σαλός († 1349)

15 Άγιος Μεγαλομάρτυς Λάζαρος, Κνέζης της Σερβίας († 15/06/1389)

22 Ιερομαρτύρων Νεοφύτου και Αμβροσίου και Οσιομάρτυρος Μακαρίου των εν Κρήτη μαρτυρησάντων († 22/06/1821)

22 Άγιος Γρηγόριος ο Διδάσκαλος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας († 22/06/1834)

24 Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος († 24/06/1813)

Ιούλιος

02 Στέφανος ο Μέγας, Βοεβόδας της Μολδαβίας († 02/07/1504)

08 Όσιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης († 08/07/1548)

10/23 Σύναξις Πάντων των Βατοπαιδινών Αγίων

10 Άγιος Γεώργιος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο Γλυκύς (11ος αι., αγνώστου ημερομηνίας)

10 Αθανάσιος ο Λήμνιος, ο εν τω Κελλίω του Αγίου Αντωνίου Καρυών (νυν Σκήτη Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του και Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου επικαλουμένη και Σερράϊ) († 1846, αγνώστου ημερομηνίας)*

12/25 Όσιος Μάξιμος ο Βατοπαιδινός, ο εξ Άρτης, ο νέος Ομολογητής και φωτιστής των Ρώσων ο επιλεγόμενος Γραικός (μετακομ. 25/07/1996)

11 Όσιος Νικόδημος ο Ησυχαστής ο γέροντας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά († 11/07/1322)

11 Όσιος Κύριλλος ο Παπαδόπουλος ο εκ Πάρου († 11/07/1833)

14 Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης († 14/07/1809)

Αύγουστος

11 Άγιος Νήφων ο Β΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως († 11/08/1508)

15 Νεομάρτυρες Ηγεμόνας Κωνσταντίνος Μπρινκοβεάνου και οι υιοί αυτού Κωνσταντίνος, Στέφανος, Ράδος και Ματθαίος και ο θησαυροφύλακας αυτού Γιαννάκης Βακαρέσκου († 15/08/1714)

18 Άγιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος κτήτορες της Μονής Σουμελά († 10ος 11ος αι.)

18 Άγιος Ιερομάρτυς Αγάπιος ο Αγιοταφίτης († 11/08/1752)

21 Άγιος Αθανάσιος ο Γ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Πατελλάρος († 05/04/1654)

24 Ιερομάρτυς και Ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός († 24/08/1779)

31 Ανάμνησις της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου