«Θεοτόκε η ελπίς», Ειρμός Θ΄ωδής Υπαπαντής (Βατοπαιδινός Χορός)


05.02.2021

Η εορτή της Υπαπαντής είναι η τελευταία εορτή του Αγίου Δωδεκαημέρου και ξεχωρίζει για τα λαμπρά ακούσματα των ύμνων της. Οι Καταβασίες με την θ΄ωδή του κανόνα σε γ΄ ήχο προσδίδουν ιδιαίτερο κάλλος στην ημέρα. Την λαμπρότητα αυτή αποτυπώνει και η παρακάτω ηχογράφηση με τον Βατοπαιδινό χορό να αποδίδει το εναρμόνιο και τόσο έρρυθμο ύμνο του ειρμού της Θ΄ ωδής του κανόνα «Εν νόμου σκιά και γράμματι» με το μεγαλυνάριο «Θεοτόκε η ελπίς» στον περίφημο χορευτικό ρυθμικό σχήμα του εξασήμου.

Ἐν νόμου σκιᾷ καί γράμματι, τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί·

πᾶν ἄρσεν τό τήν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ·

διό πρωτότοκον Λόγον, Πατρός ἀνάρχου Υἱόν,

πρωτοτοκούμενον Μητρί, ἀπειράνδρῳ μεγαλύνομεν.

 

Απλή σύνταξη

Οἱ πιστοί κατίδωμεν τύπον εν σκιᾷ καί γράμματι νόμου, ·

πᾶν ἄρσεν τό διανοῖγον τήν μήτραν ἅγιον Θεῷ·

διό μεγαλύνομεν πρωτότοκον Λόγον,  Πατρός ἀνάρχου Υἱόν,

πρωτοτοκούμενον Μητρί, ἀπειράνδρῳ.

 

 Μετάφραση

Εμείς οι πιστοί ας δούμε προσεκτικά την προτύπωση

στο γράμμα και τη σκιά του Μωσαϊκού νόμου,

ο οποίος λέει  ότι μόνο εκείνο το αρσενικό παιδί

που άνοιξε για πρώτη φορά τη μήτρα της μάνας του, είναι άγιο για το Θεό.

Γι αυτό δοξολογούμε αυτόν που για πρώτη φορά γεννήθηκε ως Λόγος,

Υιός  ενός Πατέρα που δεν έχει αρχή και τέλος

Αυτόν που γεννιέται για πρώτη φορά από μια Μητέρα

που δεν είχε καμιά σχέση με άνδρα.