Λόγος «ζων και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμού ψυχής τε και πνεύματος» (Εβρ. 4,12)


06.05.2011

Οι Πατέρες της Εκκλησίας είχαν εμπειρική κοινωνία με τον Θεό. Γι’ αυτό και ο λόγος τους είναι «ζων και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμού ψυχής τε και πνεύματος» (βλ. Εβρ. 4,12). Ο λόγος τους ήταν και είναι ικανός να θεραπεύσει και να αναγεννήσει την «κοπιώσαν και πεφορτισμένην καρδίαν» όχι μόνο των συγχρόνων τους ανθρώπων, αλλά και των ανθρώπων όλων των εποχών μέχρι της συντελείας των αιώνων. Ο πατερικός λόγος έχει διαχρονική πνευματική δύναμη και αιώνια ανεκτίμητη αξία.

Ιδιαίτερα όμως στην σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την κρίση στις αξίες, στους θεσμούς, από τον αποπροσανατολισμό του ανθρώπου από το νόημα της ζωής, από την ισοπεδωτική παγκοσμοποίηση στον τρόπο ζωής και ουσιαστικά την υποτίμηση του ανθρωπίνου προσώπου, έχουμε μεγάλη ανάγκη από τον εμπειρικό, αυθεντικό Πατερικό λόγο. Ο άνθρωπος είναι εμπειρικό ον, αναζητά πάντοτε την εμπειρία έστω και σε απατηλούς και σκοτεινούς ατραπούς. Σε όποιο βάθος αμαρτωλότητος όμως και αν καταπέσει δεν χάνει ποτέ το αυτεξούσιό του, την διαίσθησή του. Όταν έρχεται σε επαφή με αληθινούς ανθρώπους, με εικόνες του αληθινού Θεού, μέσω των λόγων τους αναγνωρίζει την αυθεντικότητα. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν ανακαλείται από τον δημιουργό Θεό από τον υψηλό προορισμό του, που είναι αυτός της θεώσεως.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει παράδοση στις Μονές του Αγίου Όρους να προσφέρεται λόγος κατηχητικός, παρακλητικός στους προσκυνητές, αλλά και στα μέλη της αδελφότητας, από τον Γέροντα της Μονής.