Ικανός να τις γευθεί


25.12.2017

Όλες οι επαγγελίες του Θεού αποτελούν μία ανέκφραστη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Όμως μόνο αυτός που συνεργάζεται πλήρως με τον Θεό, που ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, που υπερβαίνει κάθε μικρότητα, ιδιοτέλεια και πάθος που τον έλκει προς την γη της κακίας, που δείχνει την απαραίτητη ανδρεία ώστε να νικά στον αόρατο αυτό πόλεμο, καθίσταται ικανός να γευθεί αυτές τις άρρητες ευλογίες και δωρεές του Θεού.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός