Είναι πολυμήχανος


13.11.2017

Ο εχθρός είναι πολυμήχανος και προσπαθεί ή να αφήνει τον άνθρωπο μέσα στην αμαρτία και αμετανοησία ή με δόλιο τρόπο να φέρνει την απόγνωση μέσω των λογισμών στον άνθρωπο που μετανοεί.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός