Με τον αιώνιο εχθρό


01.11.2017

Ο άνθρωπος βρίσκεται σε έναν διαρκή πνευματικό αγώνα, γιατί βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, ο οποίος «ως λέων ωρυόμενος, περιπατεί ζητών τίνα καταπίη».

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός